ODENSJÖN

FISKEOMRÅDE
RÖSTÅNGA
SÖDERÅSENS
NATIONALPARK

Säsongen 2020 är igång, välkommen
till Odensjön i Röstånga!

FISKERÄTTSÄGARE

 

RÖSTÅNGA BYALAG ÄGER FISKERÄTTEN I ODENSJÖN OCH ADMINISTRERAR FISKET MED HJÄLP AV FRIVILLIGA KRAFTER I BYN. VI ÄR STOLTA ÖVER ATT KUNNA BIDRA TILL EN MENINGSFULL FRITIDSSYSSELSÄTTNING OCH GE MÄNNISKOR EN FANTASTISK NATURUPPLEVELSE VID ODENSJÖN. VI ÄR OCKSÅ FAST BESLUTNA OM ATT UPPRÄTTHÅLLA ORDNING OCH REDA OCH DÄRFÖR SKA UPPSATTA REGLER AV FÖRENINGEN FÖLJAS LIKSOM GÄLLANDE REGLER OCH FÖRESKRIFTER INOM SÖDERÅSENS NATIONALPARK.

 

TILLSYNSMÄN FÖR FÖRENINGEN

 

FÖLJANDE PERSONER ÄR UTSEDDA AV FÖRENINGEN ATT AGERA TILLSYNSMÄN FÖR FISKET I ODENSJÖN:

 

LARS HOLMKVIST

TOMAS NILSSON

HANS PERSSON

KJELL NILSSON

GUSTAV LARSSON

MATS SUNDH

PER CHRISTENSEN

PETER HANSSON

ODENSJÖN

FISKEOMRÅDE RÖSTÅNGA
SÖDERÅSENS NATIONALPARK